Jan Bosák – APU Manažer

Jan Bosák

Autonomous Production Unit manažer, výrobní závod Valeo Žebrák

Jakou střední nebo vysokou školu jsi studoval? V jakém roce jsi studium ukončil?

Jan Bosák – Mám středoškolské vzdělání. Studoval jsem strojní průmyslovou školu a studium jsem úspěšně dokončil v roce 2004.

 
Jaká byla Tvoje první pracovní zkušenost po absolvování střední školy?

J. B. – Do prvního zaměstnání jsem nastoupil jako člen týmu lidí v subkontraktorské firmě zabývající se kovovýrobou s tím, že po seznámení se s chodem oddělení tento tým povedu. Po několika měsících jsem pochopil, že na vedoucí pozici jsem ještě příliš mladý a nemám ještě dostatek zkušeností, proto jsem se v té době rozhodl pro změnu zaměstnání, kde bych se lépe uplatnil.

 
Jaký byl Tvůj profesní růst v rámci společnosti Valeo Žebrák?

J. B. – Do Valea jsem nastoupil na pozici Quality Leadera. Na této pozici jsem vedl tým 6 lidí. Zhruba po roce mi byla nabídnuta ta samá pozice na jiném výrobním oddělení. Nabídku jsem přijal, abych mohl rozšířit svoje vědomosti a poznal další výrobní procesy. Po roce jsem dostal možnost kariérního růstu na pozici APU manažera. Na této pozici již vedu celé výrobní oddělení, které čítá téměř 200 zaměstnanců. Tato nabídka byla pro mě obrovskou výzvou, kterou jsem s nadšením přijal.

 
Za co jsi na pozici manažera zodpovědný? Jakou máš náplň práce?

J. B. – Mojí zodpovědností je řídit chod celého výrobního oddělení od každodenních porad reportingu, po dlouhodobé plánování výroby, kapacit a rozpočtů. Také koučování týmu a řešení denních operativních problémů.

 
Jak funguje pracovní tým, který vedeš?

J. B. – Každý člen mého týmu zodpovídá za konkrétní oblast – výrobu, kvalitu, údržbu a také procesy. Z větší části se jedná o manažery, kteří také vedou své týmy. Se současným týmem jsem velice spokojen. Každý z nich má velmi vysoké pracovní nasazení. Právě díky tomuto týmu dosahuje naše oddělení tak dobrých výsledků.

 
Podle jakých kritérií si vybíráš členy týmu?

J. B. – Nové kolegy do týmu vybírám na základě několika kritérií. Důležité jsou předchozí profesní zkušenosti, motivace uchazeče o danou pozici a také to, jak by osobnostně zapadl, popřípadě obohatil stávající tým.

 
Co považuješ za největší pracovní úspěch během kariéry ve Valeo Žebrák?

J. B. – Za největší úspěch považuji, že jsem dostal od vedení společnosti důvěru, vést jedno z výrobních oddělení na pozici APU manažera a mohl se tak stát součástí skvělého dynamického týmu. Byl to pro mne velký kariérní postup, který mi otevřel nové obzory a umožnil získat další cenné zkušenosti jak s vedením výroby, tak většího týmu lidí.

 
Čím je zaměstnání ve výrobě v automotive společnosti typické?

J. B. – Dynamika a reaktivita