Valeo Podbořany

Základní údaje ke konci prosince 2023

  • 0 zaměstnanců

  • 0 rok založení 2006

Valeo Podbořany se řadí mezi nejmladší Valeo závody v České republice. Vyrostl nejdříve pod jménem německé značky FTE. Na konci roku 2017 se závod stal důležitou součástí skupiny Valeo. Na tomto místě se vyvíjí a vyrábí komponenty pro brzdovou a spojkovou hydrauliku. Závod patří tedy do výrobní divize Powertrain Systems (Systémy pohonu).

Historie

 

Výroba

 

Výrobní technologie v závodě Podbořany je rozdělena do dvou hlavních částí – obrábění a montáž centrálních vypínačů spojky, hlavních spojkových válců a posilovačů brzd.

Centrální vypínač spojky slouží k přímému stlačení membránové pružiny spojky. Skládá se z plastového nebo hliníkového tělesa, pohyblivého plastového pouzdra s těsněním, vratné pružiny, spojkového ložiska a dalších součástí. Těleso je dimenzováno na provozní tlak 40 bar. Konstrukce je navrhována tak, aby umožnila žádoucí minimalizaci axiálních i radiálních zástavbových rozměrů. Dle požadavku zákazníka může být centrální vypínač spojky doplněn snímačem polohy, zejména v aplikacích s převodovkami s automatizovaným řazením.

Hlavní spojkový válec převádí prostřednictvím mechanické vazby pohyb pedálu spojky při jeho stlačení řidičem na hydraulický tlak, který je dále využit ve spojkovém systému vozidla.  Kvůli snížení hmotnosti je dnes tento díl většinou zhotoven z plastu. V hlavním spojkovém válci může být integrován snímač nebo spínač polohy, např. pro informaci řídící jednotce o sepnutí spojky pro funkci tempomatu nebo zamezení startu vozidla pro případ, kdy není sešlápnut spojkový pedál. K tomu jsou signály senzoru použity pro další řídící systémy, jako např. brzdovou řídící jednotku pro elektrickou parkovací brzdu nebo řídící jednotku motoru pro funkci start / stop systému nebo protiprokluzového systému.

Posilovač brzdného účinku umožňuje v brzdové soustavě moderních vozidel komfortní brzdění. Posilovač využívá podtlaku v sacím potrubí benzinového motoru (v případě dieselového motoru je podtlak vytvořen vakuovou pumpou). Malou silou na brzdový pedál řidič  otevírá v posilovači regulační ventil, kterým přepouští atmosférický tlak na jednu stranu pryžové membrány v posilovači. Na druhé straně membrány je nižší tlak (podtlak) a v důsledku tlakového rozdílu se membrána dává do pohybu ve směru nižšího tlaku.  Díky mechanické vazbě dochází sekundárně k působení na píst hlavního brzdového válce a tím je řidiči umožněno účinné brzdění.

Výzkumné a vývojové pracoviště

Počátkem roku 2014 zahájilo v Podbořanech činnost oddělení výzkumu a vývoje. Oddělení se zaměřuje na vývojovou konstrukci a dlouhodobé zkoušky hydraulických spojkových systémů. CAD konstrukce a dlouhodobé zkoušky řeší problematiku vývoje spojkových systémů pro mechanicky řazené převodovky. Díky sídlu přímo ve výrobním závodě Podbořany jsou konstruktéři v úzkém kontaktu s výrobou, což se pozitivně projevuje ve vylepšeních procesu výroby i ve finálních produktech. Zkušebna je zaměřena na funkční a dlouhodobé zkoušky hydraulických komponentů spojkových systémů, především centrálních vypínačů spojky a hlavních spojkových válců, a to v rozsahu teplot od -40°C do +180°C.

Kontakt

FTE automotive Czechia s.r.o.
Hlubany 124
441 01 Podbořany
Česká republika

+420 415 232 111 (recepce)

Výrobky

Centrální vypínače spojky

Centrální vypínače spojky

Hlavní spojkové válce

Hlavní spojkové válce

Posilovače brzd

Posilovače brzd

obráběcí linky ve výrobním závodě Valeo Podbořany
obráběcí linky ve výrobním závodě Valeo Podbořany
zkušební laboratoř ve výrobním závodě Valeo Podbořany
montážní linka ve výrobním závodě Valeo Podbořany
letecký záběr na areál Valeo Podbořany