Politika integrovaného systému řízení vývojového centra Valeo v Praze

Systémy managementu kvality, ochrany zdraví, bezpečnosti, životního prostředí a hospodaření s energiemi jsou základem obchodního úspěchu naší společnosti, spokojených a chráněných pracovníků, ochrany životního prostředí a rovněž i spokojených zákazníků.

Dosahujeme toho pomocí:

  • zajištění ochrany zdraví našich zaměstnanců a přizpůsobení podmínek pro bezpečné pracovní prostředí bez nehod, zranění, nebezpečí ve všech situacích. Cílem je eliminace veškerých zdravotních a bezpečnostních rizik.
  • naší měřitelné firemní kultury, založené na 5 osách Valeo s jasnými cíli, monitorováním a vyhodnocováním energetických dat (prezentovaných a pravidelně aktualizovaných na komunikačním portále Life@Prague) a pravidly etiky / dodržování předpisů, které implementují všichni pracovníci ve všech oblastech a úrovních,
  • důsledného řízení procesů ve všech funkcích v souladu se zákonem, zákazníkem a standardy Valeo,
  • naší analýzy cílů, opatření pro neustálé zlepšování, trvalého snižování spotřeby energie, prevenci vad ve všech oblastech (kvality, zdraví, bezpečnosti, úsporně využívané energie a ochrany životního prostředí) a propagováním přístupu “Nula neshod”
  • kroků ke snížení fluktuace zaměstnanců a systematického rozvoje kompetencí a odborných znalostí našich zaměstnanců v transparentním, pohodovém a bezpečném pracovním prostředí
  • našeho důsledného projektového managementu pro kontrolu vývoje a výroby vysoce kvalitních a ekologických i energeticky úsporných produktů s ohledem na analýzu rizik a příležitostí na každém milníku,
  • naší definice a celosvětového zavedení standardů kvality v každé jednotlivé produktové řadě,
  • naší nezávislé laboratoře, kde validační činnosti řídí kvalifikovaný / kompetentní, nestranný a nezávislý manažer laboratoře a členové týmu.

Každý pracovník přispívá k zajištění a zlepšování našich standardů kvality, zdraví, bezpečnosti a systému řízení prostřednictvím svého osobního výkonu, dále prostřednictvím závazku vedení konzultovat a účastnit se těchto témat se zaměstnanci a zástupci zaměstnanců (odbory) kdykoli je to potřeba.